Jó volt, szép volt.
Kiemelt támogatók
BIG FISH
Pentaschool
WISH
Macasoft
G'Roby
23vnet
Kiskapu
 

  5k – górcső : Labirintus

screenshotelkövette: Túri Gábor
LEÍRÁS


Leírás

           Labirintus - php5k

Felhasználói dokumentáció

A játék címe magáért beszél. Adva van a főhős (azaz, a kedves
játékos), és egy labirintus, amelyből a főhősnek ki kell sza-
badulni. A főhős lehetőségei elsőre csekélynek tűnhetnek, de a
győzelem megszerzésére éppen elegendő. Így hősünk tud előre
lépni, jobbra vagy balra fordulni. A célt (a kijáratot) a já-
tékban egy zöld kocka személyesíti meg, ha ezt elérte a játé-
kos, akkor a küldetést sikeresen teljesítette. Sikeres külde-
tés után egy újabb labirintusba léphet, ahol majd újabb kalan-
dok várnak reá.

Tehát, kalandra fel!!! :-)

              --- O ---

Fejlesztői dokumentáció

A script az Első Magyar PHP Konferencia 5k Compo-ra készült. A
verseny szabályainak megfelelően php nyelven, a GD könyvtár
felhasználásával íródott. A program egy index.php nevű fájl-
ból, és tetszőlegesen sok input fájlból áll. Az input fájlok a
labirintus térképét tartalmazzák.

Az index.php felépítése (nagy vonalakban):
 1. szakasz: (inicializálás)
 $X és az $Y a játékos pozíciója,
 $w a játékos iránya,
 $f az aktuális input fájl,
 $l a labirintus reprezentáló tömbök tömbje,
 $o1 és az $o2 logikai tömbben a folyosó két oldalán elhe-
 lyezkedő elágazásokat tartjuk számon,
 végül az $o3-ban a "célkockát" figyeljük.
 2. szakasz: (képrajzolás)
 Ebbe a szakaszba akkor jut a kód, ha létezik a
 $_GET['img'], azaz amikor a 3.szakaszban újrahívjuk az ol-
 dalt "img" paraméterrel.
 Az $o1, $o2 és az $o3 alapján felrajzolja a képet. A képet
 kívülről-befelé rajzolja ki a script. (a ciklus egy iterá-
 ciója a labirintus egy mezőjét rajzolja ki, egyre távolodva
 a főhős pozíciójától)
 Az alagút kirajzolása után a térkép egy részletét rajzolunk
 ki az $l alapján.
 3. szakasz: (HTML lap elkészítése)
 A HTML 4.01 szabványnak megfelelő kimeneten meghívja a
 script önmagát úgy, hogy a képet jelenítse meg, majd kiírja
 a linkeket a továbblépéssel, és a forgatással. Illetve a
 célállapotban rövid gratuláció, és egy újabb link a tovább-
 lépés lehetőségével.

A program lehetőségeihez mérten felkészült a nem várt esemé-
nyekre is. Ennek áttanulmányozását, már az olvasóra bízom. :-)

Túri Gábor
turi.gabor##kukac##stack.hu
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!